Samenwerking

Ter versterking van de logopedische zorg in Lelystad hecht de VOLL veel waarde aan samenwerking met verschillende (zorg)partijen.

Zo wordt er regelmatig contact onderhouden met Logopedie op Scholen Lelystad. Logopedie op Scholen Lelystad voert o.a. screeningen uit op scholen, met als doel het vroegtijdig signaleren en verwijzen van kinderen met problemen in de mondelinge communicatie. Middels deze samenwerking is er een goed werkende keten van zorg, waarin het traject van signalering, verwijzing en behandeling vlot en soepel verloopt.

Reactiemogelijkheid is gesloten