Logopedie

De logopedist behandelt stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal, slikken en gehoor. Het faciliteren van communicatie in de breedste zin van het woord staat hierbij centraal. Voor meer informatie over de verschillende behandelgebieden kunt u hier klikken.

Reactiemogelijkheid is gesloten