Voor verwijzers

Naast all-round logopedie is er bij de vrijgevestigde logopediepraktijken in Lelystad veel expertise aanwezig met betrekking tot verschillende soorten stoornissen en specifieke behandelmethodes. Om verwijstrajecten zo soepel en vlot mogelijk te laten verlopen, hebben de bij de VOLL aangesloten logopediepraktijken hierover nauw contact met elkaar, zodat wij cliënten gezamenlijk passende zorg kunnen bieden.

Daarnaast heeft de VOLL een verwijsindicatielijst opgesteld, waardoor verwijzingen die voor logopedie afgegeven worden  gemakkelijk, specifiek en eenduidig in te vullen zijn. U kunt de verwijsindicatielijst hier downloaden: Verwijsindicatie Lijst Logopedie .

Reactiemogelijkheid is gesloten