VOLL

Sinds 2010 hebben verschillende vrijgevestigde logopedisten zich verenigd in de VOLL: Vrijgevestigden Overleg Logopedie Lelystad.logoVOLL2
Aanleiding hiervoor was een gedeelde behoefte om de logopedie op lokaal niveau sterker te profileren en om de samenwerking tussen de betrokken logopediepraktijken te versterken en te verbeteren. Op deze manier kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en expertise, waardoor cliënten sneller op de juiste plek terecht komen en logopedische zorg transparanter en effectiever wordt. Daarnaast heeft de VOLL als doel te fungeren als één aanspreekpunt voor bijvoorbeeld cliënten, onderwijs, GGD, consultatiebureaus, andere zorgverleners en beleidsbepalers binnen de gemeente.
Omdat er in de zorg momenteel veel veranderingen zijn, willen wij ons sterk maken om de logopedische zorg te behouden en zo mogelijk te optimaliseren.

Kwaliteit
De bij de VOLL aangesloten logopedisten conformeren zich aan de door logoNVLFde Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de zorgverzekeraars gestelde normen en behandelingseisen en voldoen hiermee aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden.

Reactiemogelijkheid is gesloten